Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Dofinansowanie 2013

Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie zaprasza wszystkich mieszkańców Bełchatowa, którzy nie są jeszcze podłączeni do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej do podjęcia działań mających na celu sfinalizowanie tego przedsięwzięcia. W 2014 roku Spółka będzie kontynuować realizację programów, w ramach których możliwe będzie dofinansowanie budowy indywidualnych podłączeń do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenie się do Biura Obsługi Klienta Spółki (ul. św. Faustyny Kowalskiej 9), gdzie pracownicy udzielą szczegółowych informacji w tym temacie.


Dofinansowanie budowy podłączeń kanalizacji sanitarnej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w WarszawieZarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie podpisał dnia 25.04.2013r. z NFOŚiGW w Warszawie umowę o dofinansowanie w formie dotacji projektu „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie", realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". Dotacja wyniesie 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Projekt przewiduje wybudowanie 158 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej o sumarycznej długości około 2,5 km.


Wartość projektu: 603 036,00zł netto
Dotacja NFOŚiGW: 271 366,00zł nettoDnia 03.10.2013r. Zarząd Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN." Sp. z o.o. w Bełchatowie podpisał kolejną Umowę z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w Bełchatowie" realizowanego w ramach Programu Priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn.: „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego". W ramach II etapu realizacji tego zadania wybudowanych zostanie 51 podłączeń budynków do kanalizacji sanitarnej o sumarycznej długości około 800mb. W dniu 10.10.2013r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wybór Wykonawcy, który zaprojektuje i wybuduje objęte projektem podłączenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania została wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy: P.P.H.U. „SANEL” Sp. J., ul. Przemysłowa 18, 97-400 Bełchatów.


Wartość projektu: 197 766,00zł netto
Dotacja NFOŚiGW: 88 994,00zł netto

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06