Służymy pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę.
Telefon alarmowy:
994

Dofinansowanie 2015

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji „WOD.-KAN.” Sp. z o.o. w Bełchatowie przystępuje do realizacji kolejnego projektu, tym razem "Lokalnego program dofinansowania budowy podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego - etap II". Przedmiotem tego przedsięwzięcia jest zaprojektowanie i budowa podłączeń kanalizacji sanitarnej, łączących budynek ze zbiorczym systemem kanalizacyjnym.

Podpisanie przez inwestora umowy o dofinansowanie z „WOD.-KAN.” umożliwia ubiegającemu się o podłączenie, uzyskanie dofinansowania do 45 proc. kosztów netto, związanych z budową podłączenia, które pokryje dotacja pozyskana na ten cel ze środków Powiatu Bełchatowskiego.

Wsparciem finansowym mogą być objete gospodarstwa domowe, wspólnoty mieszkaniowe i obiekty użyteczności publicznej oraz firmy. Pomocą nie mogą być objęte niezabudowane działki.

Dofinansowanie gwarantuje kompleksowe wykonanie przyłącza obejmujące dokumentację projektową, prace ziemne i koszty materiałów.

Przedsięwzięcie może być realizowane na podstawie dokumentacji projektowej przygotowanej przez inwestora lub w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” dla inwestorów, którym będzie wykonana również dokumentacja projektowa.

Koszty podlegające dofinansowaniu obejmują:
- dostawy i zakup urządzeń, które decydują o efekcie ekologicznym zakładanym w dofinansowywanym przedsięwzięciu,
- przygotowanie terenu,
- roboty demontażowe i rozbiórkowe obiektów kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami,
- roboty ziemne i budowlano-montażowe,
- montaż urządzeń, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego,
- podłączenie budynku do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,
- przełożenie sieci i obiektów sieciowych kolidujących z planowanymi urządzeniami i rurociągami,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz koszty usług niezbędnych do realizacji inwestycji tj. koszty nadzoru inwestorskiego, odbiorów technicznych i obsługi geodezyjnej itp.

Spółka występuje w roli pełnomocnika inwestora, ubiegającego się o dofinansowanie inwestycji i nie osiąga z tego tytułu żadnych korzyści finansowych.

Zainteresowanych ofertą prosimy o zgłoszenie się do siedziby Spółki
(ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, pokój nr 12),
gdzie nasi pracownicy pomogą w wypełnieniu wszelkich, niezbędnych dokumentów.
Prosimy o dysponowanie: dowodem osobistym, nr ewidencyjnym działki, szacunkową długością przyłącza oraz liczbą osób, które będą korzystać z podłączenia.

Jeśli chcesz uzyskać dodatkowe informacje zadzwoń pod numer 44 634 90 90

CZEKAMY NA CIEBIE!

Zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania zapraszamy do siedziby Spółki -ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

e-mail: projekty@wodkan-belchatow.pl


Pobierz wymagane dokumenty:
Regulamin realizacji przedsięwzięcia - Lokalny program 2015
Załącznik nr 1 do Regulaminu - Formularz zgłoszeniowy
Załącznik nr 2 do Regulaminu - Projekt Umowy
Załącznik nr 2 do Umowy - Oświadczenie o wyrażeniu zgody właściciela i pełnomocnictwo

BIP
Zakład Wodociągów i Kanalizacji "WOD.-KAN." Spółka z o.o.
97-400 Bełchatów ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9
tel.: (+48) 44 634 90 00; (+48) 44 634 90 01; (+48) 44 634 90 02; (+48) 44 633 83 08; (+48) 44 633 83 09; fax: (+48) 44 634 90 05; (+48) 44 633 83 06